Wilfried Derlath

Het werk van Dave Meijer heeft een uitgesproken objectachtig uiterlijk. Ook al is zijn vormentaal in verreweg de meeste gevallen correct geometrisch-abstract te noemen, gebruikt de kunstenaar toch een levendig, onregelmatig handschrift dat de stoffelijkheid van de olieverf benadrukt waardoor het aanbrengen van de verf als een lichamelijk proces tot uiting komt. De drager van het beeld is vaak van hout en vertoont zichtbare sporen van gebruik: beschadigingen, afsplinteringen, werksporen enzovoorts. In het bijzonder leggen de niet beschilderde delen de nadruk op het objectkarakter van deze werken. 
Nauwkeuriger kijken laat in sommige gevallen ook een collage van materiaal zien dat de kunstenaar heeft toegepast. De voltooiing is pas na lange tijd bereikt als het inzien van noodzakelijke ingrepen opgehouden is. Het is Dave Meijer gelukt om met zorgvuldige en geduldige, op toevalligheden van het materiaal reagerende oplossingen, de paradox van perfectie van het imperfecte te bereiken.

 

Dr. Wilfried Darlath. 
Verein für aktuelle Kunst / Ruhrgebiet e.V.

Uit de catalogus die is verschenen bij de tentoonstelling Farbemalereipositionen-Niederlande. Oberhausen. 2022